Filosofie

Het lichaam is de tempel waarin de ziel vertoeft.
Een ziel die analiseerd en filosofeerd tot vrede in elke cel met de juiste intentie en liefde vanuit het hart. Een gezond lichaam en goed gefundeerde tempel zijn van wezenlijk belang. Met filosofie als rode draad: (analiseren/oplossen/creatief creëren).
Waarmee ik mijn levens pad en passie vervolg.

Onderstaande informatie is verweven met de 7 fundamentele punten en de symbolisering van innerlijke vrede, verder verduidelijkt met een aantal kernpunt verwijzingen naar onze innerlijke bron, die er altijd al geweest is en waar je niet omheen kunt. Bewijzen en optekeningen hiervoor zijn er in de geschiedenis van ons bestaan.

Symboolverklaring:
Boeddhistische rood met blauwe lucht, onderdeel van gezondheid. Een zuilvormig figuur met abstracte en geometrische symbolen die staan voor vuur (zon en maan), aarde, lucht en water.

DE VIER ELEMENTEN VAN DE MENS:
Aarde, Lucht, Water en Vuur zijn de grondbeginselkonstanten van de Mens. Gelukt het ons om deze Vier Elementen in ons tot een harmonische ordening te brengen (met yin & yang in het midden), zo zal ons zich het Vijfde Element openbaren, de zogenaamde "quinta essentia". Pas door het Vijfde Element word de Mens tot dat, wat hij eigenlijk behoort te zijn.

Het onderste ronde symbool op dit vaandel betekent de vereniging van kunst, wetenschap en spiritualiteit. Sinds 1935 wordt dit ronde symbool met de genoemde drie aspecten internationaal erkend als een instrument van vrede – vrede door cultuur. Zoals het gezegde gaat: “Waar vrede is daar is cultuur, waar cultuur is daar is vrede.”

De chemie "The Fifth Element"

Door afgestemd te blijven op de hoogste beginselen in de natuur (of het universum, het kosmische, God, of een andere term die u hiervoor geschikt acht) komen verstand, gevoel en intuïtieve ontvankelijkheid in evenwicht. En dat is nodig, want ze zijn immers onderdeel van die natuur. Uit afstemming ontstaat harmonie: een voorwaarde die aan elke soort van positieve voortgang in de wereld ten grondslag ligt en terug te vinden is in alle manifestaties in de natuur. A.M.O.R.C

Hoe kun je de lucht bezitten?
opperhoofd Seattle van de Dwamish-stam.

Het geheim van gezondheid ligt in harmonie 

Het is een groot voorrecht om menselijk te zijn, zodat wij onze menselijkheid en menselijke mening kunnen ontwikkelen, zowel in werkelijkheid evenals in zijn vorm. Deze ontwikkeling betreft onze intelligentie, ons hart, en onze mening. Een engel worden is niet zo moeilijk; materieel zijn is zeer gemakkelijk; maar om in de wereld, in alle omstandigheden, moeilijkheden en strijd van de wereld te leven, en tezelfdertijd menselijk te zijn is erg moeilijk.

Als wij dat worden, dan worden wij de miniatuur van God op aarde - hazrat Inayat Khan.

"De gezondheid van het gehele lichaam hangt af van de gezondheid van elk deel", zo hangt de gezondheid van het gehele mensdom af van de gezondheid van elke natie.

Elk jaar lijkt meer wetenschappelijk bewijsmateriaal de theorie van de quantum onderlinge verbondenheid van het heelal-universum te ondersteunen.
uit Nes-introduction to Quantum Biology by Harry Massey and Peter Fraser. The Unturned Stone -De onderste Steen Boven - Een revolutie in de preventieve gezondheidszorg. De ontdekking van de kaart van het Nutri-Energetics Health System.
Universum, kwantum informatieveld, bron van intelect, god-allah, alles omvattend, resonerend met elk individu, zijn vrijheid en verantwoordelijkheid "een mens is meer dan de som der delen" 

DE GEHEIME LEER DE SYNTHESE VAN WETENSCHAP, RELIGIE EN FILOSOFIE DOOR H.P. BLAVATSKY
Helena Blavatsy stond volgens geschiedkundigen aan de wieg van wat nu New Age heet. Een eeuw is voorbij gegaan sinds het verschijnen van De Geheime Leer in 1888. In deze tijd, na talrijke herdrukken en vertalingen in de moderne Europese talen, wordt De Geheime Leer algemeen erkend als de authentieke bron van de metafysica. Het boek past geheel in de ontwikkeling van deze tijd nu steeds meer vooraanstaande denkers en wetenschappers de verbanden beginnen te zien tussen geest en stof, tussen de micro en de macrokosmos en het feit dat de mens daarmee ten nauwste verbonden is.

"Er is geen religie hoger dan de waarheid"

"De tempel ligt in het hart, niet in het gebouw" Dr.Pareselsys

Onze meest waardevolle,
vandaag nog nauwelijks aangesproken hulpbron, is
onze menselijke vindingrijkheid. 
Let’s make a green deal for a better world

De Roze kruisers verklaring van de plichten van de mens.


Als u in staat bent uzelf de vraag te stellen:
" Ben ik verantwoordelijk voor mijn daden of niet, bent u verantwoordelijk"

Fjödor M.Dostojewski .


Een universele verbinding van: Hart / Verstand / Gevoel (menselijkheid γ )doet boter op het hoofd verdwijnen als sneeuw voor de zon, daarbij is Actie=Reactie: (derde wet van Newton) en E = m.c2 ( Albert Einstein), >hieruit volgt > γ-Gammastraling > en katalyse > dit geeft Licht aan de Horizon, en is volgens de I.TJING: het scheppende.

Wie de veranderingen in de zichtbare wereld, als afspiegeling van de veranderingen in de onzichtbare wereld, beziet en begrijpt, richt zijn blik op de onveranderlijke, eeuwige wet, die aan alle veranderingen ten grondslag ligt.

De nieuwe Mahayana vlag, communicatie van verlichting in vijf talen: Hindi, Engels, Japans, Frans en Tibetaans " God schiep de mens en de mens weer de gunst" Alles bestaat uit stof, sterre energie en frequentie, van gunst, kunst tot leven.



Tijdens een meditatie kan ik gebruik maken van een oud Tibetaanse turquoise skull naast een Kristallen skull, in het kielzoch van
"kind van moeder aarde" voor meer kracht.

More about it is ook te lezen in de wetenschap van het zijn geschreven door Maharishi mahesh Yogi en met respect voor de Dalai Lama van Tibet, de hoogste spirituele leider in het Tibetaans Boeddhisme ( Boeddhistische Stoepa voor wereldvrede te Hattum friesland)

"niets is voor de geest bereikbaarder dan het oneindige" De bron van het AL,
waar we uiteindelijk elkaar allen ontmoeten.
onze goddelijke bron -kwantum informatieveld

Je bent als mens een verliezer.
Je zou een gelukkig moment willen doen voortduren, een mooie dag nooit zien eindigen, maar je verliest, je moet uit handen geven, elke avond een dag achterlaten.

Wil je vrij leven, gelukkig en ontspannen zijn zonder angst, dan moet je leren jezelf geven, jezelf loslaten in plaats van alles, wat je bent en wat je hebt, krampachtig vast te houden.

De angst heeft vele gezichten.Er is angst voor het 'alleenzijn' of voor het 'alleen gelaten worden'. Angst om te falen, om te verliezen, angst voor de toekomst, angst voor links of rechts, angst voor geweld,voor ziekte, voor dood.

Wie alles kan loslaten, lijdt onder het verlies van niets. (Uit zonnestralen van geluk: Phil Bosmans)

Built with Mobirise - More here