"Wowahwa"

Mijn naam is: H.H.M.ter Grote

Hendrikus

Levenskunstenaar & welzijn's klusser (pensionado)

Trancedente meditatie en de wetenschap van het zijn's bewustzijn heeft mij gebracht tot het werken aan vrede in elke cel "WOWAHWA"

 

Met een holistische kijk analyseren we samen oorzaak/gevolg.

Vaak zijn deze een combinatie van pychische en lichamelijke klachten.

Veelal voortkomend uit oude geconditioneerde patronen en triggers.

Daarbij gebruik ik mijn zelfgemaakte ingewijde Sjamaanse trom, want het geluid de trillingsfrequentie gaat door al je cellen heen en raakt ze aan net als de straling van de zon.

Je zenuwstelsel komt zo gemakkelijk tot rust met het ingebrachte ritme. van hier uit kan de genezing beginnen en het je welzijn activeren.

Uit eigen ervaring als IVN'er en metingen blijkt de invloed van de natuur ook het stress niveau te reduceren.

 

 

Analiseren geeft inzicht

Een belangrijk algemeen aspect hierin is het ontgiften en loslaten van oude patronen om je eigen lichaam (tempel) optimaal te kunnen verzorgen en daarbij steeds je grenzen in acht te nemen.

Het streven is om te verbinden met natuur, de mens en het zijn.

Wie goed doet goed ontmoet:

lichaam, ziel , geest en de kosmische verbinding (het oog).

Symbolisch gezien als een driehoek met het oog.

Daarbij is elk individu uniek, geen mens is hetzelfde.

Een mens opgebouwd uit de elementen der driehoek in verbinding met het oog.

Het oog, ofwel de goddelijke oorsprong van alles wat is.

Simpel gezegd ons leven op aarde is verbonden met materie gevormd uit de kosmos.

Enkel ons lichaam is uit stof en energie opgebouwd en volgt ons evolutieproces.

Ons lichaam staat onder invloed van karma (oorzaak / gevolg) en  epi genetica.

Ons lichaam vormt zich door ons DNA logboek en gen receptoren dia aan en uit kunnen staan.

Ons lichaam is bezielt en met geest zolang het leeft.

Zonder ziel en geest is er geen leven op aarde mogelijk.

Dus ons lichaam is enkel een voertuig van tijdelijke aard.

Wij zijn dus duidelijk meer dan materie alleen.

Ons grootste rijkdom is de ziel.

De ziel bepaald in de kern wie we zijn.

In de kern zijn we uniek met de geest die ons verbind.

Alle materiele zaken zijn bijkomstigheden.

Echter de ziel is onze goddelijke bron.

Onze goddelijke bron in verbinding met  het oog ofwel de oorsprong het nulpunt van alles wat bestaat.

Onze ziel maakt gebruik van ons brein in samenhang met geest en lichaam.

Aan ons brein zijn onze zintuigen en psyché verbonden.

Ons brein is gevormd uit materie en geest en dus afhankelijk van onze omgeving en biotoop.

Onze biotoop is voor ons als mens van levensbelang en heeft invloed op ons zijn.

Ons zijn is dus de manifestatie van lichaam ziel en geest in verbinding met de kosmos.

Ons brein heeft zonder ziel en dualiteit geen leven nog geest.

Ons brein verteld ons wie we in essentie zijn

Geest geeft ons bevlieging.

Dus de som van het geheel is vice versa van invloed op ons zijn.

Dus waar ligt jou verantwoording als je dit beseft?

Het is dus een wederkerigheid.  

Iets dat ten koste gaat van komt bij jezelf terug.

Een simpele wetmatigheid.

Met dit gegeven is het nu de juiste tijd om tot bezinning en verandering over te gaan.

Je kunt niet meer zeggen “wir haben es nicht gewusst”.

Niet de WHO of de Elite is fout maar het individue dat de economische belangen per agenda zonder volksraadpleging en acceptatie ondemocratisch uitvoerd.

Wie de schoen past trekke hem aan.

Een “great recet” is onafwendbaar gaande, echter deze zal een andere weg vinden dan men heeft voorspeld, want het licht maakt uiteindelijk alles zichtbaar.

Een ziel die streeft naar geluk zal zich niet onnodig verrijken met : materiele zaken, angst ,macht of hebzucht. Want dat belemmerd zijn groei.

Een bewuste ziel zal streven naar geluk en liefde en van daar uit handelen in evenwicht met de kosmische natuur wetten en zijn talenten ontplooien op antroposofische wijze in het algemeen belang en van wederkerigheid.   

Hendrikus.

Page was built with Mobirise